SETT DEG NED MED OSS
  • VÅR INNSIKT
  • Erik Simensen
DU ER KANSKJE DYKTIG PÅ PROSJEKTLEDELSE, MEN HVOR GOD ER DU PÅ PROSJEKTLEDERSKAP?

La det være sagt med en gang: Det finnes mange dyktige prosjektledere i Norge, og mange har tung kompetanse innen prosjektlederfaget. Kompetansen.

LES MER >
TILBAKEMELDINGER: JUST DO IT!

Kjenner du noen som har kommet med følgende uttalelse: «Jeg er veldig fornøyd i jobben min. Det er bare et problem: jeg får alt for mange.

LES MER >
UTYDELIGHETENS PRIS ER BETYDELIG!

En rekke arbeidslivsundersøkelser de siste årene (bl.a. utført av AFF og HR Norge) tyder på at norske ledere generelt sett er ansett som både.

LES MER >
Virker norsk lederutvikling?

Er det et problem med norsk lederutvikling i dag? Kanskje ikke ved første øyekast.

LES MER >
De 10 bud for lederutvikling

Etter å ha arbeidet med lederutvikling i 20 år,  er det særdeles lett å identifisere alle de ulike tilnærmingene som ikke fungerer

LES MER >
Å lykkes med lederutvikling er ikke for nybegynnere

Jeg mener det er like greit å slå fast det fast først som sist: Lederutvikling er relativt krevende og komplekst å få til å virke i praksis. 

LES MER >
Effekter av lederutvikling

Hva bør lederutvikling i sin enkleste form skape av effekter? Donald Kirkpatrick treffer ganske brukbart med sin modell

LES MER >
Har norsk lederutvikling blitt for myk?

Flere spør seg om norsk lederutvikling har blitt for myk. Jeg synes det er et interessant spørsmål

LES MER >
Sammenheng mellom mål, virkemidler og deltakere

Hva er viktig i forbindelse med et lederutviklingsprograms målsettinger, design, innhold og deltakere?

LES MER >