SETT DEG NED MED OSS
  • VÅR INNSIKT
  • Erik Simensen
DU ER KANSKJE DYKTIG PÅ PROSJEKTLEDELSE, MEN HVOR GOD ER DU PÅ PROSJEKTLEDERSKAP?

La det være sagt med en gang: Det finnes mange dyktige prosjektledere i Norge, og mange har tung kompetanse innen prosjektlederfaget. Kompetansen har.

LES MER >
TILBAKEMELDINGER: JUST DO IT!

Kjenner du noen som har kommet med følgende uttalelse: «Jeg er veldig fornøyd i jobben min. Det er bare et problem: jeg får alt for mange.

LES MER >
UTYDELIGHETENS PRIS ER BETYDELIG!

En rekke arbeidslivsundersøkelser de siste årene (bl.a. utført av AFF og HR Norge) tyder på at norske ledere generelt sett er ansett som både dyktige.

LES MER >
Virker norsk lederutvikling?

Er det et problem med norsk lederutvikling i dag? Kanskje ikke ved første øyekast.

LES MER >
De 10 bud for lederutvikling

Etter å ha arbeidet med lederutvikling i 20 år,  er det særdeles lett å identifisere alle de ulike tilnærmingene som ikke fungerer

LES MER >
Å lykkes med lederutvikling er ikke for nybegynnere

Jeg mener det er like greit å slå fast det fast først som sist: Lederutvikling er relativt krevende og komplekst å få til å virke i praksis. 

LES MER >
Effekter av lederutvikling

Hva bør lederutvikling i sin enkleste form skape av effekter? Donald Kirkpatrick treffer ganske brukbart med sin modell

LES MER >
Har norsk lederutvikling blitt for myk?

Flere spør seg om norsk lederutvikling har blitt for myk. Jeg synes det er et interessant spørsmål

LES MER >
Sammenheng mellom mål, virkemidler og deltakere

Hva er viktig i forbindelse med et lederutviklingsprograms målsettinger, design, innhold og deltakere?

LES MER >