SETT DEG NED MED OSS
  • VÅR INNSIKT
  • DU ER KANSKJE DYKTIG PÅ PROSJEKTLEDELSE, MEN HVOR GOD ER DU PÅ PROSJEKTLEDERSKAP?

DU ER KANSKJE DYKTIG PÅ PROSJEKTLEDELSE, MEN HVOR GOD ER DU PÅ PROSJEKTLEDERSKAP?

La det være sagt med en gang: Det finnes mange dyktige prosjektledere i Norge, og mange har tung kompetanse innen prosjektlederfaget. Kompetansen har de gjerne bygget opp gjennom en kombinasjon av studier, sertifiseringer (f.eks. PRINCE II) og betydelig erfaring som del av et profesjonelt miljø.

Likevel mener vi at det finnes et stort forbedringspotensial blant prosjektledere og det handler om selve lederskapet i prosjektet, dvs. den personlige og menneskelige dimensjonen av prosjektledelse. For prosjektledelse handler om mer enn tekniske fag, metodikk, struktur og gode prosjektlederverktøy. Uansett hva slags prosjekt du leder; om det er lite eller stort, komplekst eller enkelt, langvarig eller kortvarig, vil det ha en fellesnevner: det er mennesker i det! Disse menneskene er du avhengig av for å lykkes med prosjektet - du skal faktisk skape resultater gjennom dem. Vår erfaring er at lederskap som disiplin er underdekt i prosjektledelsesfaget i Norge.

Når vi snakker om lederskap her, skiller vi dette fra ledelse, som handler mest om hva du gjør, i motsetning til hvordan du faktisk gjør det, nemlig lederskapet. Hvordan du utfører prosjektlederskapet ditt er x-faktoren i ethvert prosjekt, og dermed noe mer enn administrativ styring. Alle vi har jobbet med i prosjektledelsesfaget anerkjenner dette faktumet. Årsaken til at det er underdekt, er trolig at det er komplisert å belyse. Lederskap er nemlig mer krevende å bokse opp enn ledelse. Det handler om atferd og person, med både tanker, følelser, kunnskaper, ferdigheter og holdninger i en kultur og kontekst.

Selv om dette kan være komplisert å tematisere, har vi nå gjort et ærlig forsøk, ved å inngå et samarbeid med Holte Academy og lage e-læringskurset «ProsjektLEDERSKAP»

Kurset gir deg ikke en uttømmende oversikt over alt som er viktig omkring dette, men har noen tydelige pointers, tips og råd som skal inspirere til selvrefleksjon, både over deg selv som leder og hva du kan endre. Hovedformålet er at du stadig reflekterer over og evaluerer deg selv som prosjektleder. Du vil i tillegg få noen tips og råd om hva som er viktig i ulike faser av prosjektet.

Målgruppen for e-læringskurset er enhver som ønsker å utvikle sitt lederskap i rammen av et prosjekt, og vil passe godt enten du er relativt erfaren eller mer uerfaren som prosjektleder.

Kurset har fire moduler og tar ca. 1,5-2 timer å gjennomføre. Det er bygget opp i tråd med metodikken i Prosjektveiviseren og PRINCE II. Du kan lese mer om dette her:

https://www.holteacademy.no/kurs/e-laeringskurs/prosjektledelse-e-laering/

Vi håper du vil finne dette interessant, vel møtt til kurs!

Med hilsen fra Terrosa Consulting

Temaer: