SETT DEG NED MED OSS
  • VÅR INNSIKT
Mellomleder? Her er din og din leders resept til suksess!

Mange mellomledere opplever seg, som naturlig er, mellom barken og veden. Dette gjør at de både opplevd og i praksis havner i en hybrid lederrolle.

LES MER >
Virker norsk lederutvikling?

Er det et problem med norsk lederutvikling i dag? Kanskje ikke ved første øyekast.

LES MER >
Vi skal tilbake til normalen! Hvordan forberede tidenes «Restart»?

Det er unntakstider. Det er ikke mulig å navigere på kjente parametere i øyeblikket. Alt gjøres via «stridsledelse og samband» som de i Forsvaret.

LES MER >
For lavt ambisjonsnivå hos ledere - den største konkurransebegrensningen?

De fleste bedrifter er opptatt av utvikling som forutsetning for å bedre sine resultater og for å styrke sin konkuranseevne.

LES MER >
De 10 bud for lederutvikling

Etter å ha arbeidet med lederutvikling i 20 år,  er det særdeles lett å identifisere alle de ulike tilnærmingene som ikke fungerer

LES MER >
Å lykkes med lederutvikling er ikke for nybegynnere

Jeg mener det er like greit å slå fast det fast først som sist: Lederutvikling er relativt krevende og komplekst å få til å virke i praksis. 

LES MER >
Effekter av lederutvikling

Hva bør lederutvikling i sin enkleste form skape av effekter? Donald Kirkpatrick treffer ganske brukbart med sin modell

LES MER >
Har norsk lederutvikling blitt for myk?

Flere spør seg om norsk lederutvikling har blitt for myk. Jeg synes det er et interessant spørsmål

LES MER >
Sammenheng mellom mål, virkemidler og deltakere

Hva er viktig i forbindelse med et lederutviklingsprograms målsettinger, design, innhold og deltakere?

LES MER >