SETT DEG NED MED OSS

Vår metode

Vår tilnærming handler primært om kundeforståelse. Dette vil hovedsakelig si forståelse for kundens strategi og forretningsprosesser, kundens kunder og inngående kunnskap om mennesker og kultur.

Vi søker å forstå hvordan de sentrale driverne i organisasjonen fungerer og hvordan disse kan påvirkes for å fungere enda bedre i fremtiden.

For å gi våre kunder faktiske resultater, er skreddersøm og forankring i forretningsmessige mål avgjørende i designet av prosesser og aktiviteter. Vi behandler organisasjonens behov som en dynamisk størrelse. Dette fordi våre prosesser skaper endring som derav forandrer behovet for videre utvikling og endring. Det er i samhandling med våre kunder at vår rolle og samarbeidsform utformes, samt hvordan vi best mulig kan utgjøre en merverdi – som sparringspartner, rådgiver og støtte i endringsarbeidet.

Design
Designet kommer til ila følgende faser:

 • Hvilke forretningsmål  ønsker organisasjonen å realisere?
 • Hvilke prosesser er hensiktsmessige for å bidra til realiseringen?
 • Hvilket behov for kompetansetilførsel og  atferdsendring ser vi i forkant av og underveis i                prosessene?
 • Hvilke temaer, virkemidler og handlinger skal fremkomme som konsekvens av dette?


Prosesser med ledere - 4 akser
Meg som leder. Hvem jeg er:

 • Eget syn på lederskap
 • Ny selvinnsikt
 • Egne styrker og svakheter
 • Egne verdier, preferanser og atferdsmønstre
 • Hvordan utnytter jeg dette bedre som leder?

Min ledelse. Hva jeg gjør:

 • Å tenke og handle strategisk – taktisk - operativt
 • Å sette og forankre mål og ambisjoner
 • Hva og hvordan jeg analyserer og hvilke beslutninger dette skaper
 • Hvilke resultater jeg orienterer meg og hvordan jeg sekunderer 
 • Min organisering
 • Min ledelsesmetode og struktur
 • Mine lederskapsarenaer
 • Min ledergruppe

Mitt lederskap. Hvordan jeg gjør det:

 • Hva og hvordan jeg kultiverer ved min lederatferd
 • Hvordan jeg analyserer og kartlegger min ansattgruppe
 • Hvordan jeg blir mer kraftfull i min påvirkning
 • Hvordan jeg skaper nytt eierskap
 • Hvordan jeg best påvirker gruppe og individ
 • Coaching
 • Feedback

Bransje og organisasjon. Forretningen min:

 • Bransjen og faget
 • Kritiske KPI´er
 • Kultur
 • Beste praksis
 • Konkurranse

KONTAKT MEG FOR MER INFORMASJON OM VÅR METODE