SETT DEG NED MED OSS

Terrosa Consulting er et selskap som leverer konsulenttjenester, ledernettverk, programmer og verktøy for utvikling av ledere og organisasjoner. Våre kunder har ofte komplekse problemstillinger og utfordringer. Vår tilnærming er å forstå dybden og bredden i utfordringene, men samtidig løfte blikket, forenkle kompleksiteten og gjøre den håndterbar. Alle våre aktiviteter skal kunne regnes hjem på kundens egne KPI´er.

Lederutvikling

MØT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE
SPARRING: 

Kan vi bidra til å løse dine utfordringer?

Ønsker du å ta organisasjonen i en annen retning, men er usikker på hvordan? Book et møte med oss der du gir oss innsikt i dine utfordringer, og vi bruker vår ekspertise til å peke deg i riktig retning. Kanskje vi er en god match? 

SETT DEG NED MED OSS

Lederutvikling med Terrosa Consulting som leverandør representerer noe nytt og annerledes i det norske markedet. Prosessene kan kombineres med ledelsesimulatorer eller bruk av anerkjente utviklingsverktøy dersom våre kunder ønsker dette.

LES MER OM LEDERUTVIKLING
Organisasjonsutvikling

MØT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE
SPARRING: 

Kan vi bidra til å løse dine utfordringer?

Ønsker du å ta organisasjonen i en annen retning, men er usikker på hvordan? Book et møte med oss der du gir oss innsikt i dine utfordringer, og vi bruker vår ekspertise til å peke deg i riktig retning. Kanskje vi er en god match? 

SETT DEG NED MED OSS

Endret adferd i organisasjonen alene realiserer sjelden hele bedriftens potensial. Nye strukturer, systematikk, møteplasser, prosesser og prosedyrer er nødvendig for å skape kontinuerlig utvikling. Vi bruker vår erfaring fra mange forskjellige bransjer og kunder for å overføre «beste praksis» til deg og din bedrift

LES MER OM ORGANISASJONSUTVIKLING
Strategiutvikling

MØT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE
SPARRING: 

Kan vi bidra til å løse dine utfordringer?

En godt forankret strategi skal gjøre ambisjoner om til tydelige mål og gjøre organisasjonen i stand til å realisere disse ved hjelp av konkrete initiativer og tiltak.

SETT DEG NED MED OSS

En godt forankret strategi skal gjøre ambisjoner om til tydelige mål og gjøre organisasjonen i stand til å realisere disse ved hjelp av konkrete initiativer og tiltak.

LES MER OM STRATEGIUTVIKLING
E-læring og simulatorer

MØT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE
SPARRING: 

Kan vi bidra til å løse dine utfordringer?

Ønsker du å ta organisasjonen i en annen retning, men er usikker på hvordan? Book et møte med oss der du gir oss innsikt i dine utfordringer, og vi bruker vår ekspertise til å peke deg i riktig retning. Kanskje vi er en god match? 

SETT DEG NED MED OSS

Terrosa tilbyr e-læring for prosjektledere innen prosjektlederskap. Kurset setter fokus på den menneskelige faktoren innen prosjektledelse. Vi er videre sertifisert på ulike simulatorer. Disse benyttes innenfor lederutvikling, problemløsning og teamutvikling. Vår erfaring er at simulatorer kan være et særlig godt virkemiddel for å igangsette utviklingsprosesser.

LES MER OM E-LÆRING OG SIMULATORER