SETT DEG NED MED OSS

Lederutvikling

Lederutvikling med Terrosa Consulting som leverandør representerer noe nytt og annerledes i det norske markedet. Prosessene kan kombineres med ledelsesimulatorer eller bruk av anerkjente utviklingsverktøy dersom våre kunder ønsker dette.

Vårt hovedfokus i lederutviklingen er å sikre at målsatte endringer for både organisasjonen og hvert individ faktisk finner sted i form av konkrete endringstiltak. 

Terrosa Consulting arbeider primært bedriftsinternt og skreddersyr målrettede prosesser for hver kunde.

Vi har følgende hovedtyper av leveranser:

  • Utvikling av styrer og ledergrupper
  • Endringsprogrammer for grupper av ledere med tilsvarende roller i organisasjonen
  • Trening av prestasjonsgrupper og team
  • Utvikling av salgsledere

Våre hovedvirkemidler og prosesser i leveransene:

  • Fortløpende uformell og sømløs dialog med interessenter som ledelsen, evt. styret og andre nøkkelpersoner
  • Målrettede prosesser i gruppe
  • Individuell sparring og coaching en-til-en

Vi utgjør alltid et meget tydelig og positivt korrektiv for våre kunder, er særdeles resultatorienterte, tett på, direkte, konkrete og praktiske.

 

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON OM LEDERUTVIKLING