SETT DEG NED MED OSS

Strategiutvikling

En godt forankret strategi skal gjøre ambisjoner om til tydelige mål og gjøre organisasjonen i stand til å realisere disse ved hjelp av konkrete initiativer og tiltak. Det er i den faktiske utførelsen av strategien at verdiene skapes. Terrosa har lang erfaring som fasilitatorer for strategiprosesser og som rådgivere i implementeringen av disse.

 

Resultatet av en strategiprosess skal gi tydelig retning og mål på lengre sikt til hele organisasjonen, fra styrerommet til produksjonslinjen.

Samtidig lever vi et stadig mer dynamisk samfunn. Utvikling og behov endrer seg hurtig, og vedtatte strategier holder derfor ikke alltid tritt med utviklingen. Det er derfor sentralt å være tilpasningsdyktige, snu seg raskt og gjøre systematiske strategievalueringer – og justeringer

Vi benytter ulike metoder og verktøy for å gjøre visjoner og intensjoner om til konkrete målsettinger og handlingsplaner. Vi kan særlig bistå med:

  • Valg av selve strategiprosessen – utforming av metodikk steg for steg
  • Hvordan skape forankring og eierskap 360 grader – til både prosess og resultat
  • Valg av hensiktsmessig rammeverk
  • Prosessfasilitering
  • Bistand til strategiutforming - med vekt på tydelighet og enkelhet
  • Implementering av strategien
  • Strategievaluering og -revisjon

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON OM STRATEGIUTVIKLING