SETT DEG NED MED OSS

Organisasjonsutvikling

Endret adferd i organisasjonen alene realiserer sjelden hele bedriftens potensial. Nye strukturer, systematikk, møteplasser, prosesser og prosedyrer er nødvendig for å skape kontinuerlig utvikling. Vi bruker vår erfaring fra mange forskjellige bransjer og kunder for å overføre «Beste praksis» til deg og din bedrift

 

Terrosa Consulting kan vise til betydelige resultater som ekstern partner for ledere og organisasjoner i deres endringsarbeid.  Vi utgjør her et strategisk virkemiddel for å løfte hele eller deler av organisasjonen til et nytt nivå, og skape konkrete resultater.

Vi arbeider konkret og målrettet med å:

  • Sette nye målsettinger som provoserer til endring av eget lederskap og egen forretning
  • Etablere nye og riktige prestasjonsmål og resultatmål
  • Konkretisere enkle tiltaksplaner med kort operativ horisont
  • Bygge ferdigheter til å skape nødvendig eierskap og entusiasme i egen organisasjon
  • Overføre beste praksis mellom individer og avdelinger

Våre prosesser eies alltid av toppledelsen i bedriften eller ledelsen av en autonom resultatenhet. Vår ambisjon er å skape varig utvikling for våre kunder. For å få til dette må alle nivåer og alle deler av organisasjonen, i varierende grad, settes i endring.

Endringen er todelt:

  • Adferd
  • System og struktur

Disse henger alltid sammen og vi tar tak i begge.

Vi har aldri ambisjon om endring av struktur og systematikk alene. Men det er så å si alltid en konsekvens av et nytt ambisjonsnivå. Vi rådgir toppledelsen i hvordan de kan skape nye forutsetninger for bedre prestasjoner, ikke for å erstatte individets ansvar for egen adferd men som en forsterker.

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON OM ORGANISASJONSUTVIKLING