SETT DEG NED MED OSS

E-læring og simulatorer

Terrosa tilbyr e-læring for prosjektledere innen prosjektlederskap. Kurset setter fokus på den menneskelige faktoren innen prosjektledelse. Vi er videre sertifisert på ulike simulatorer. Disse benyttes innenfor lederutvikling, problemløsning og teamutvikling. Vår erfaring er at simulatorer kan være et særlig godt virkemiddel for å igangsette utviklingsprosesser.

 

E-læringskurset «Prosjektlederskap»

Å beherske en prosjektmetode for prosjektgjennomføringer er viktig, men uten teamet ditt kommer du til kort. Uansett hva slags prosjekt du leder, om det er lite eller stort, komplekst eller enkelt, langvarig eller kortvarig, vil det ha en fellesnevner: det er mennesker i det! Disse menneskene er du avhengig av for å lykkes med prosjektet, du skal faktisk skape resultater gjennom dem.

Kurset er utviklet i samarbeid med Holte Academy, og målgruppen er alle prosjektledere som ønsker å utvikle seg innen det å lede mennesker.

Les mer om kurset her.

Simulatorer

Våre simulatorer trener ledere og medarbeidere innen blant annet:

  • Strategi
  • Endringsledelse
  • Stakeholder management
  • Prosjektledelse
  • Beslutningstrening
  • Teamarbeid og samspill

Spillbasert trening og læring:

Forskning og praksis viser at spillbasert læring kan være en effektiv måte å utvikle ledere og medarbeidere på.

Vi benytter kun utviklingsverktøy som er fundert i forskningsbasert metode eller anerkjente teorier. Verktøyene benyttes i samarbeid med våre internasjonale partnere som Workz og Harvard Business Press.

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON OM E-LÆRING OG SIMULATORER