SETT DEG NED MED OSS

Simulatorer

Terrosa er sertifisert på forskjellige simulatorer. Disse benyttes innenfor lederutvikling, problemløsning og teamutvikling. Vår erfaring er at simulatorer kan være et godt virkemiddel for å igangsette prosesser.

 

Våre simulatorer trener ledere og medarbeidere innen blant annet:

  • Strategi
  • Endringsledelse
  • Stakeholder management
  • Prosjektledelse
  • Beslutningstrening
  • Teamarbeid og samspill

Spillbasert trening og læring:

Forskning og praksis viser at spillbasert læring kan være en effektiv måte å utvikle ledere og medarbeidere på.

Vi benytter kun utviklingsverktøy som er fundert i forskningsbasert metode eller anerkjente teorier. Verktøyene benyttes i samarbeid med våre internasjonale partnere som Workz og Harvard Business Press.

KONTAKT MEG FOR MER INFORMASJON OM SIMULATORER